03 maj 2016 - 26 jun 2016

IN CHARACTER, ROLE CONTROL

In character, role control

Verken utgår från fyra samtalssituationer: anställningsintervjun, förhöret, terapin och den politiska medlingen. Situationer där relationer bearbetas och förhandlas som kräver strategier för produktiv dialog och konflikthantering. Verken ställer frågor kring var gränsen mellan dialog och maktdemonstration går. Filmerna är iscensatta situationer och skådespelarna byter gradvis positioner under filmernas gång och tvingar betraktaren till en ny tolkning av situationen.

Manus, Regi, Produktion: Saskia Holmkvist
Skådespelare: Eva Millberg, Lars Mellfors, Alexandra Zetterberg
Kamera: Fredrik Redelius, Lars Siltberg
Ljus: Tobias Hagström Ståhl
Ljud: Calle Wachtmeister

9 + 8 minuter, svenskt tal/engelsk textning

SASKIA HOLMKVIST
Saskia Holmkvists konst är en pågående konstnärlig undersökning av relationen mellan det äkta och det trovärdiga. Holmkvist bjuder in människor från olika yrken att delta i projekten; likt jobbrekryterare, poliser, psykoterapeuter och mediatränare. Experimenten syftar till att närma sig hur språk används, vare sig det är verbalt eller i andra former, för att bemästra olika typer av sociala situationer.

Saskia Holmkvist (f. 1971) är en konstnär verksam i Stockholm. Hon utbildades vid Gerrit Rietveld Academy i Amsterdam samt på Konstfack i Stockholm. Holmkvists arbeten har visats på prestigefyllda utställningsplatser runt om i världen, bland annat på Arnolfini (Bristol), Casino Luxemburg (Luxemburg), Shedhalle (Zurich), Frankfurter Kunstverein (Frankfurt), Art in General (New York) och Nam June Paik Art Center (Seoul). Hon är idag verksam som professor i samtida konst på Kunstakademiet i Olso.