29 sep 2023 - 07 jan 2024

Amanda Karlsson – The Leech Party

En tjärnfest innebar att man sågs vid tjärnen och betedde sig illa. Man rökte drack, bråkade och tillförde ingenting till varken samhället eller samtiden. Tillsammans med iglarna i tjärnen kravlade vi runt kring den och väntade på bättre tider. Det var en slags existens där dåligt beteende inte bara var uppmuntrat utan även förväntat.

På många sätt var det underbart, ett sammanhang utan formella förhållningsregler, men på många andra sätt blev platsen kring tjärnen en plats för frustration. Verkligheten var ju frustrerande och det var svårt att hantera. Att hantera sitt eget inre, att hantera att göra fel, vara dålig.

The Leech Party / Igelfesten är en hyllning, ett förhållningssätt och ett utforskande kring våra kollektiva oönskade egenskaper. Både på ett personligt plan men också ur ett samhällsperspektiv. Utställningen är en scenografi bestående av storskaliga oljemålningar på trä som berättar om en föreställd festplats frusen i tiden. En skådeplats av ett tillåtande rum där vi kan förhålla oss till oss själva, där vi genom humor och fiktion kan närma oss de egenskaper som vi ändå aldrig kan göra oss av med.

– Amanda Karlsson

Amanda Karlsson, 2023.

I sitt konstnärliga arbete målar Amanda Karlsson med olja och bygger i trä, tvådimensionellt och tredimensionellt. Hon bygger scenografier och iscensätter föreställda händelser som sen dokumenteras och återskapas i rumsliga installationer och måleri.

Tanken är att formulera berättelser från en fiktiv verklighet vid sidan av vår egen. En verklighet som har skapats från uppväxten i Värmland, kring mytologiskt berättande, arbetarklass och djupa skogar. Genom verken vill Amanda Karlsson utforska vårt behov av berättelser i vår samtid. Hur kan ett fiktivt rum verka som en skådeplats för vårt eviga behov av begriplighet? Från denna plats vill konstnären hitta nya perspektiv och om inte närma sig en sanning, åtminstone bearbeta längtan efter den.