14 nov 2015 - 17 jan 2016

Bortom det bedrägligt säkra

om utställningen

Vilda Kvist, Anna Lidberg, Elin Magnusson och Tina Nykvist flyttade sommaren 2013 sin arbetsplats till Kil och konstnärsvistelsen Station. I deras arbeten finns spår av den gemensamma vistelsen. Börjar du rota hittar du höga träd, en vit kalv, bortskriven kärlek och mörka vatten. Nu visar de en gemensam utställning på Värmlands museum, med verk som utan Värmland inte hade sett ut så här.

Utställningen presenteras i samarbete med Konstfrämjandet Värmland.

Börjar du rota hittar du höga träd, en vit kalv, bortskriven kärlek och mörka vatten

Vilda Kvist – BORTOM DET BEDRÄGLIGT SÄKRA 14 nov – 17 jan, Västra Galleriet