01 maj 2015 - 06 nov 2015

Ukiyo-e - Bilder från den förbiflytande världen

De japanska träsnitten bär på en lång historia, men fick sitt stora genomslag först under slutet av 1700-talet. Japanernas egen benämning Ukiyo-e, betyder bilder från ”den förbiflytande världen” vilket avsåg en konst och kultursfär med stark anknytning till storstadskulturen i Edo, nuvarande Tokyo.

Med sin säregna estetik, en stiliserad kombination av dramatik och stillhet, fortsätter bilderna att fascinera och inspirera och fångar ett stycke tidlöshet bakom glas och ram.

Värmlands Museum visar nu för första gången hela sin samling av japanska träsnitt som kom i museets ägo genom en donation från handelsresande Karl Reinhold Hedlund på 1960-talet. Samlingen omfattar 59 blad och motiven rör sig mellan natur, kampscener och skådespel.

Med stöd från Värmlands Museiförening påbörjas under våren 2015 ett projekt för att kartlägga och införskaffa mer kunskap om samlingen.

Ukiyo-e – bilder från den förbiflytande världen. Cyrillusrummen 1 maj – 30 aug 2015

I samband med utställningen har vi premiär för vår nya satsning på Podradio. I samarbete med Örebro och Jönköpings länsmuseum presenterar vi Arvet. En pod där historia möter nutiden.