03 jul 2016 - 15 aug 2016

Maline Nordin

Nordins intresse för animism – idén om att naturen och tingen är besjälade – återspeglas i hennes arbeten. Alla dräkter och masker som används i filmerna har skapats av konstnären själv. Dessa enorma bärbara skulpturer konstrueras av bl.a. papper, textil och bambupinnar. När dräkterna bärs av skådespelarna kommer de till liv. Det overkliga blir verkligt.

Filmerna är inspelade på olika platser runt omkring Bergslagen. Dessa gruvmiljöer vittnar om gångna tiders storslagna planer och drömmar. Idag ligger de övergivna och naturen har långsamt börjat ta dem tillbaka. Gränsen mellan natur och mänsklig konstruktion har börjat lösas upp. I dessa motsägelsefulla miljöer utforskar Nordin frågor om existens, identitet och tillhörighet.

Maline Nordin (f. 1986) är utbildad på Textilhögskolan i Borås. Hon kommer ursprungligen från Storfors i Värmland, men bor numera i Järnboås, ett litet samhälle som ligger norr om Nora. Sedan 2014 gör hon skulpturer och masker till det Göteborgs-baserade klädmärket Nudie Jeans co. Skulpturerna visas i företagets butiker i Berlin, New York, London, Oslo, München, Malmö, Göteborg och Stockholm.