Långbans mineral

Långban är en av världens mest mineralartrika platser. Här har man upptäckt 300 olika mineral, 70 av dem finns ingen annanstans i världen.

Vid en första anblick är det svart och ganska trist, tittar man närmare upptäcker man fantastiska skiftningar och formationer. En mineral är ett fast ämne som kan indelas efter sin kemiska sammansättning, men också efter fysikaliska egenskaper som färg, densitet eller hårdhet. Ett eller flera mineral bildar tillsammans en bergart, ett femtiotal mineral har den egenskapen. När det blir lönsamt att bryta en mineral för att framställa metall kallas det för malm.

Man har hittat cirka 4 500 mineral i världen, men det är bara ett trettiotal som är vanliga på jorden, till exempel fältspat, kvarts och glimmer.

Långban är en av de mineralrikaste platserna i världen. Här har man upptäckt 300 olika mineral, 70 av dem finns inte någon annanstans i världen. 5-6 av dem har haft kommersiell betydelse, i huvudsak svart- och blodstensmalmer. Den senaste mineralen upptäcktes så sent som 2011 och fick namnet Långbanshyttanit. Alla dessa mineral utvecklades för 1,8 miljarder år sedan. Det är inte ofta man hittar sådan gammal produktutveckling som fortfarande är aktuell.