26 maj 2019 - 18 aug 2019

Skärvor av 1700-talet – livet i 6 rum och kök

von Echstedtska gården

Sommarens utställning på von Echstedtska gården berättar om 1700-talets herrgårdsliv. Den värmländska 1700-tals gården i Kila har tills nu varit inredd med möbler från Värmlands Museums samlingar, men till sommaren möbleras mangårdsbyggnaden om. Ambitionen är att med sommarens utställning återskapa ett herrgårdshem för att genom möbler, textilier och föremål illustrera ett fragment av en försvunnen epok. 1700-talets idéer och influenser är idag på många områden lika aktuella som för 250 år sedan. Med inspiration av utställningen vill vi jämföra vår tids diskussioner kring en hållbar framtid med en tid av funktion och nytta där hantverket var ett medel för att skapa den skönhet som vi än idag lockas av.

Lars Sjöberg.

Lars Sjöberg är tecknare, skulptör, grafiker och författare. Han var tidigare intendent vid Nationalmuseum i Stockholm. Det var under de 36 åren på avdelningen för slottssamlingar som intresset för 1700-talets historiska byggnader, bevarande och invändiga möbleringar utvecklades. Efter att ha varit med och organiserat kurser i bebyggelsehistoria vid Stockholms universitet, fick han 1995 möjligheten att organisera och bygga upp utbildningar i Kramfors för snickare, tapetserare och smeder. Det var också under de åren som Lars Sjöberg engagerades sig i bevarandet av gamla samlingar som skingrats från svenska slott och herrgårdar.

 

Lars Sjöberg har tillsammans med sin fru Ursula skrivit ett flertal böcker om 1700-talets hus och inredningar, möbler, föremål samt bruksföremål. Under decennierna har han fördjupat sina kunskaper inom inredning från 1700-talet. Han har låtit reproducera möbler, tyger, glas och porslin. Sjöberg har en gedigen kännedom om hantverket med en tro på att förfluten kunskap kan inspirera vår samtid och framtid.

Vernissage 26 maj kl 11.00 på von Echstedtska gården, Kila.

”1700-talet i tre akter” – 6 juli, kl 13-18, von Echstedtska gården, Kila

En heldag med Lars Sjöberg.