Bebyggelse

Bebyggelsens kulturvärden är resurser som bidrar till attraktiva samhällen. Museets byggnadsantikvarier arbetar med omsorgen om den enskilda byggnaden, dess utförande, material och hantverk – från sjöbod och bondgård till industri och miljonprogram. Men också med historien hos den samlade miljön, dess utveckling, förändring och karaktärsdrag – från kyrkomiljön och byn till stadskvarteret eller torget.

För att känna igen och kunna hantera kulturvärden krävs kunskapsunderlag i den enskilda planeringssituationen eller renoveringen. Värmlands Museum erbjuder rådgivning och utför antikvariska uppdrag som identifierar och hanterar bebyggelsens kulturvärden, samt ger verktyg att kommunicera dem.

Rådgivning och tjänster

Referensexempel