Säffle stadskärna

Kulturmiljöprogram

Värmlands Museum har på uppdrag av Säffle kommun tagit fram ett kulturmiljöprogram för bebyggelse i Säffle centrum. Kulturmiljöprogrammet pekar ut enskilda byggnader med särskilda kulturhistoriska värden och anger varsamhetskrav för byggnadernas delar. Utpekandena kopplas till Säffles historia genom en kulturmiljöprofil som lyfter fram viktiga skeenden i stadskärnans utveckling. Karaktärsdrag och förhållningssätt till stadsrummet mellan husen presenteras.