Ny stad i rött tegel

Kulturhistorisk utredning

Säffle kom 1951 att bli Sveriges senast nyutnämnda stad. Under 1950- och 60-talen omvandlades den centrala stadsmiljön genom rivningar av äldre bebyggelse och nyuppförande av bostads- och affärshus. Värmlands Museum har på uppdrag av Säffle kommun upprättat en kulturhistorisk utredning rörande bostadsbyggandet i Säffle centrum 1950-1969. Utredningen sätter fokus på en tidigare ouppmärksammad och samtidigt betydelsefull del av Säffles centrummiljö. Genom arbetet sätts miljön i ett historiskt sammanhang och varsamhetsrekommendationer anges för bebyggelsen. Utredningen är en del av Värmlands Museums arbete med det moderna samhällets kulturarv.