Modernismens bebyggelse

Ett hus har sina rötter i sin ursprungstid, som av- speglas i materialval och i utformningen av allt från själva huskroppen till de små detaljerna.

Det är lätt hänt att varje ägare låter sina idéer eller samtidens trender styra vad som händer med huset. Men låt också husets historia och dess ursprungstid fortsätta att komma till tals. På så sätt kan huset fortsätta att berätta sin historia.

Modernismens byggnader har ofta ganska få dekorativa detaljer. Att vara rädd om grundläg- gande funktionella byggnadsdelar som fönster, entréer och balkonger betyder därför särskilt mycket. Dessa står för betydande delar av det tidstypiska uttrycket.

Läs mer om hur vi kan ta hand om modernismens bebyggelse (pdf)