Långelanda tingshus

Vård- och underhållsplan

Långelanda tingshus är ett av Värmlands byggnadsminnen och utgör en av landets äldre tingshusmiljöer med stort kulturhistoriskt värde. Miljön består av tingshus, häkte och arkiv. Tingshus och häkte stod färdiga 1803 och arkivbyggnaden tillkom kring sekelskiftet 1900. Värmlands Museum har upprättat en vård- och underhållsplan på uppdrag av Silbodals hembygdsförening. Vård- och underhållsplanen beskriver anläggningens historia, kulturhistoriska värde, utseende och skadestatus. Vidare anger den specifika riktlinjer för vård- och underhållsinsatser.