Älvpromenaden

Kulturhistorisk utredning

Stråket utmed älven utgör en av centrala Karlstads mest attraktiva miljöer. På uppdrag av Karlstads kommun har Värmlands Museum producerat en kulturhistorisk utredning som rör sträckan Älvgatan från Klaraborgsbron vidare över Residenstorget, Teaterparken och Museigatan till Museiparken. Utredningen beskriver delmiljöernas historiska utveckling och deras roll i staden. Med utgångspunkt i historien har de av dagens karaktärsdrag som representerar särskilda kulturhistoriska värden pekats ut.