Torsby Finnskogscentrum

Sommaröppet 1 juni – 31 augusti 2019. Alla dagar kl 11-17. Midsommarafton stängt.


Ett besökscentrum och en mötesplats med det skogsfinska kulturarvet i fokus. Genom oss möter du ett stycke unik nordisk historia, och människoöden av ett alldeles särskilt slag. I vår utställnings- och museiverksamhet belyser vi arvet efter de svedjebrukande finnarna – men också övriga grupper som levt i och präglat det gränslösa nordiska skogslandskapet.

Torsby Finnskogscentrum i Lekvattnet med sin spektakulära fasad, ritat av Bornstein Lyckefors Arkitekter har utsetts till vinnare i WAN Awards 2016 och årets kulturpristagare 2017 av Wermländska Sällskapet i Stockholm.

Vi tar emot dig på plats mitt i det skogslandskap de svedjebrukande finnarna gjorde till sitt.

Vi guidar dig också ut i landskapet där du i genuina miljöer kommer nära de svedjebrukande finnar som kom till Värmland under 1600-talet. I Torsby kommun finns ett 30-tal rökstugor bevarade, varav 10 intakta och kvar på ursprunglig plats. I samma landskap finns spår efter flyktingar under andra världskriget, och platser där resande hade rätt att slå sig ned utan rädsla för repressalier.

Verksamheten bedrivs i samarbete med Torsby kommun.

Finngårdar

Arkiv & bibliotek

Arkivet


Richard Brobergs forskningsmaterial är den största samlingen i vårt arkiv. I samlingen ingår grundmaterialet till boken ”Finsk invandring till mellersta Sverige”. Arkivförteckningen över detta material finner du här. Samlingen består dessutom av en mängd anteckningar och dokument, avskrifter av originalkällor, brev, kartor m m.

Arkivet innehåller också flera andra forskares samlingar, såsom Olov Olovsson, Sigurd Bograng, Bror Finneskog, Arne Östman och Jarl Ericson. I dessa samlingar finns t ex material om ortnamn, släktnamn, lokalhistoria, släktforskning och manuskript till artiklar och böcker.

Arkivet är sökbart genom arkivförteckningar i vårt bibliotek och i vår arkivdatabas.

Bildarkivet innehåller fotografier från Richard Brobergs, Sigurd Bograngs och Bror Finneskogs samlingar samt inlånade fotografier från privatpersoner och andra institutioner.

Biblioteket


Finnkulturforskaren Richard Brobergs boksamling utgör stommen i vårt bibliotek. Samlingen omfattar litteratur om skogsfinsk kultur, historia, språk- och dialektforskning, etnologi, arkeologi och lokalhistoria. Flera av böckerna är sällsynta exemplar i originalutgåva. I samlingen ingår även kompletta årgångar av tidskrifter och många små- och särtryck. Biblioteket utökas hela tiden med nya inköp av böcker som berör Finnskogen och angränsande ämnen. Brobergsbiblioteket är ett referensbibliotek och hela bokbeståndet är sökbart här.

Vi har även en databas över skogsfinska gårdar, med över tusen objekt, som idag finns tillgängligt när du besöker oss på plats.

Bildarkiv


I vårt bildarkiv finns tusentals fotografier, men anknytning till Finnskogen och Värmland. Fotografierna kommer dels från Richard Brobergs, Sigurd Bograngs, och Bror Finneskogs samlingar samt av inlånade fotografier från privatpersoner och andra institutioner.

Bildarkivet är sökbart via Digitalt Museum

Bildarkivet är vanligtvis sökbart via internet, men just nu uppdrateras systemet!

Vill du forska i vårt arkiv?


Kontakta Torsby bibliotek 0560- 161 00, torsby.bibliotek@torsby.se eller Torsby Finnskogscentrum 054- 701 19 90, finnskogscentrum@varmlandsmuseum.se

Butik

I vår butik finns ett brett utbud av finnskogslitteratur, samt böcker med inriktning på lokalhistoria, Värmland och släktforskning. Det finns även Dvd-film. Här finns också hantverk och modern design för såväl stor som liten.

Våra böcker kan beställas. Sortimentet finns i denna försäljningslista. Böcker skickas per post med tillkommande frakt- och expeditionsavgift. Beställ via telefon 054- 701 19 90 eller via e-post finnskogscentrum@varmlandsmuseum.se Ange namn, adress och personnummer.

Tidigare utställningar