Naturstigen Karmenpolku

Mellan Finnskogscentrum och Karmenkynna hembygdsgård går naturstigen Karmenpolku.

Stigen är en kilometer lång och du rör dig över gamla finnbosättningar. Med jämna mellanrum finns tavlor som berättar om vad man kunde och kan möta i skogen.

Följ oranga markeringar på stolpar och pilar. Stigen går genom skog och hagar och är ibland brant. Du behöver bra skor och tänk på att skogsmark kan vara blöt. Du kan också möta getterna. De är nyfikna, men snälla.

Vid smedjan finns bord och bänkar. Där kan du ta en paus och äta din matsäck. Tyvärr kan du inte ta med din hund, eftersom du går genom hagar med betande djur.

Karmenpolku betyder ”ormstigen”. Vilket passar bra, då stigen slingrar sig fram i landskapet. Karmenkynna betyder ”ormberget”.