Falnande språk – ur Finnskogen

I sommarens utställning på Torsby Finnskogscentrum visas verk av konstnärerna Jasmin Daryani, Camilla Edström Ödemark, Pia Högman, Malin Lin Nordström och Therése Olsson influerade av finnskogarna i Värmland, Gävleborg och Dalarna. Falnande språk – ur Finnskogen följer de historiska spåren av svedjebrända utmarker och ekot av de röster som den skogsfinska migrationsrörelsen bar med sig hit en gång.

Utställningen är avslutningen på det interregionala residensprojektet som inleddes sommaren 2020. Då samlades de medverkande; nordiska konstnärer, konsthantverkare och slöjdare, i en gemensam bildningsresa genom finnskogen. Genom seminarier och samtal, workshops och ett nomadiskt residens var tanken att bidra till ett utbyte av erfarenheter mellan regioner och nordiska länder, till kritiska undersökningar och en konstnärlig förståelse av de orsaker, öden och språk som har kopplats till den skogsfinska migrationsrörelsen i Norden.

– I projektet Falnande språk har konstnärerna lyft och arbetat utifrån perspektiv som migration, flora, svedjebruk, hantverk, tid och språk, frågor som i hög grad har bäring på vår samtid. Här ges en möjlighet till reflektion och upplevelse utifrån en konstnärlig förståelse och praktik med sin utgångspunkt i våra finnskogar i Gävleborg, Dalarna och Värmland.  Residensprojektet har också skapat förutsättningar för möte mellan konstnärer, för dialog dem emellan, konstnärlig utveckling och utbyte, säger Marita Axelsson Nordlund, projektledare Region Värmland.

– Konstnärerna har närmat sig skogsfinnarnas historia med dess svedjebruk, hantverkstraditioner, arkitektur och mytologi. Men deras förhållningssätt stannar inte vid en illustrativ tillbakablick. Gestaltningarna i fotografi, skulptur, installation och rörlig bild utgår från det historiska materialet, men bjuder in till fortsatt reflektion, där finnskogen också blir en utgångpunkt i läsningen av vår tid, säger Karin Åberg Waern, utställningschef Värmlands Museum.

I ljuset av den skogsfinska språkdöden, och med tanke på att gränserna för våra språk också innebär en begränsning av vilka världar som vi kan föreställa oss framöver, vill utställningen aldrig sluta sig kring en enda berättelse, utan göra rum för en mångfald av röster och praktiker som gör att vi kan fortsätta att läsa, hitta i och begripa de föränderliga landskap som vi omger oss av.

Falnande språk – ur Finnskogen arrangeras av konst- och kulturverksamheterna vid Region Gävleborg, Region Dalarna och Region Värmland och i samverkan med Värmlands Museum, Torsby Finnskogscentrum, Länsmuseet Gävleborg, Dalarnas Museum, Finnskogsmuseet i Skräddarbo, föreningen Finnsam (Finnbygder i samverkan) och Konsthallen Meken i Smedjebacken. Utställningen har tidigare visats på Länsmuseet Gävleborg, Gävle och konsthallen Meken i Smedjebacken.  

01 jun 2023 – 31 aug 2023

Falnande språk – ur Finnskogen – 2023

Torsby Finnskogscentrum