Aktiviteter & program

På Torsby Finnskogscentrum sker många aktiviteter på plats i huset men även på våra finngårdar, vandringsleder och andra platser i Torsby kommun. De aktiviteter museet arrangerar är tillgängliga på sommarsäsongen, under öppettiderna.

Visningar

Under sommaren erbjuder vi guidade visningar dagligen. Kostnad 80 kr inklusive inträde till utställningarna. Anmälan sker i receptionen.

Vandringar med guide

Under sommarsäsongen 2021 arrangeras veckovisa vandringar med guide, växelvis till finngårdarna Karmenkynna och Ritamäki. I slutet av säsongen arrangeras även en längre tur längs 7-torpsleden.

Mer information om dessa vandringar, priser och datum samt tider, kommer närmare sommaren. Plats till vandringarna kommer att kunna bokas genom receptionen på Finnskogscentrum.