Skolprogram

Torsby Finnskogscentrum

Hur hade skogsfinnarna det, hur levde de och hur fungerar egentligen en rökstuga?

På Torsby Finnskogcentrum kommer ni att möta en bit unik nordisk historia och speciella människoöden. Svedjebrukarna kom till Värmland för att söka sitt uppehälle i orörda barrskogar.

Utställningen Finnskogens landskap sträcker sig över tidsperioden sent 1500-tal till tidigt 1900-tal. Den har fokus på svedjebrukarnas kolonisering av landskapet under 1600-talet, odlandet av råg, jakt, fiske och boskapsskötsel.

Under perioderna maj–juni och augusti–september finns möjlighet att ta del av Värmlands Museums skolprogram på Torsby Finnskogscentrum i Lekvattnet. Kombinera visning i utställningen med workshop. Klassen delas in i två grupper som sedan turas om på stationerna.

9.00–9.45 Visning i utställningen Finnskogens landskap

9.45–10.30 Workshop Pukharen: Eleverna får lära sig vad en pukhare är, skapa en egen och blåsa liv i den med en besvärjelse…

Tiderna och stationernas innehåll samt antal kan givetvis variera efter önskemål och årskurs. Till exempel kan vi göra näverkonst i papper, fördjupa oss i svedjebruket eller tillverka eget smör. Ta gärna med egen matsäck och sitt ner på gården utanför Finnskogscentrum.

Pris 800 kr.