Konstsamlingen

Stefan Johansson, Karin Broos, Christian Eriksson, Max Ernst, Lena Cronqvist, Anders Petersen, Isaac Grünewald, Carl Eldh, Kerstin Högstrand, Hanna Pauli – det är bara några av de konstnärer man möter i vår konstsamling. En samling som innehåller grafik, måleri, foto, teckningar och konsthantverk. Konstsamlingen är uppbyggd genom inköp och gåvor och ska spegla såväl det regionala och lokala konstlivet, som ge utblickar mot nationell och internationell konst.

Cyrillushuset, ritat av arkitekt Cyrillus Johansson invigdes 1929 och är på många sätt ett konstverk i sig själv. Sedan nyinvigningen 2004 är det också ett konstmuseum och konsthall med plats för såväl Värmlands Museums samlingar som tillfälliga utställningar. Här visas måleri, grafik, skulptur, fotografi och konsthantverk i världsklass.

Konst är så mycket mer än bilder, det är visuella intryck. Konsten hjälper oss att förstå vår egen omvärld. Att inta ett historiskt perspektiv kan vara ett sätt att fördjupa sina perspektiv och öka förståelsen för vår samtid.

I våra varierade utställningar uppstår möten där verken färgas av personliga uppfattningar, erfarenhet och kunskap. Fokus ligger på betraktarens upplevelse av det den ser. Vad den känner inför och hur den förhåller sig till ”bilden” oavsett om det är en van Gogh eller en graffitti målning.

Samtidskonst

Samtidskonsten är den konst som verkar i sin samtid. Därför är det ett vitt begrepp som även sträcker sig långt bak i historien. När vi möter vår samtidskonst kan den vara svårtolkad. Vad föreställer det? Ska jag förstå det jag ser?  Vad menar konstnären?

Vad konstnären vill säga är inte det primära utan att betraktaren får möjlighet att starta ett samtal med sig själv och andra. Hur kommer det sig att jag tycker på det ena eller andra viset? Vad gör att jag känner så här?

Samtidskonsten är viktig för att den väcker tankar, ger nya frågeställningar och förhoppningsvis öppnar upp våra egna tankebanor. Förståelsen för den tid vi lever i ökar och vi får en inblick i vår framtid samtidigt som den speglar delar av vår historia.

Värmlands Museums utställningar berör vår samtid! Skilda uttryck, varierande material och mångsidig konst. Vi möter den med nyfikenhet och förundra, blir överraskade och får associationer!

Visningar

Till samtliga utställningar kan Värmlands Museum erbjuda föreläsningar, visningar, fördjupande program och mentorskap allt efter era önskemål. Vår uppgift är att belysa, bevara och levandegöra mötet mellan besökarna och konsten.