Dokumentarkivet

Museets dokumentarkiv växer ständigt. Ny kunskap kommer till genom tjänstemännens arbete inom byggnadsvård, arkeologi, konst och kulturhistoria. Men museet får även gåvor från privatpersoner och andra i form av personarkiv, gårdsarkiv och andra dokumentsamlingar.