Musiksamlingen

Grunden till det musikarkiv som nu finns på Värmlands Museum lades 1976 genom det så kallade Folkmusikprojektet. En omfattande dokumentation av värmländsk folkmusik och dess utövare. Denna dokumentation fortsatte sedan under drygt två decennier i museets egen regi. Förutom inspelningarna finns noter, fotografier, föreningsprotokoll och artiklar, bland annat.