Musiksamlingen

På Värmlands Museum finns ett musikarkiv med musikinspelningar och intervjuer.

Grunden lades 1976 genom det så kallade Folkmusikprojektet. En omfattande dokumentation av värmländsk folkmusik och dess utövare som pågick med ideella krafter under flera år. Dokumentationsarbetet fortsatte sedan under två decennier i museets egen regi. Förutom inspelningarna med folkmusik och populärmusik, finns noter, fotografier, föreningsprotokoll och artiklar, bland annat.

Sedan hösten 2021 pågår ett digitaliseringsprojekt för att migrera inspelningarna från de gamla magnetbanden till digitala filer. De registreras i Värmlands Museums samlingsdatabas och kommer att göras tillgängliga för alla som är intresserade via Digitalt Museum.

Digitaliseringsprojektet genomförs med finansiellt stöd från Aagot och Christian Storjohanns Minnesfond för värmländsk kultur, Wettergrenstiftelsen, Region Värmland och Swedbank genom Sparbanksstiftelsen Alfa.