It’s now and Näver – Fördjupning

It’s now and Näver – Fördjupning

2016 års sommarutställning vid Finnskogscentrum hade näver som tema. Vi tog upp sju aspekter av näver, från skönhetsmedel till takläggningsmaterial och som hårdvaluta. Vi visade näver som Haute Couture, lika väl som traditionella vardagsföremål från Finnskogen.

Näver i Värmland med perspektiv mot världen

Värmland är ett av de landskap i Sverige som starkt förknippas med näverslöjd. Och gärna kopplas traditionen kring näverslöjd till skogsfinnarna, och deras färdigheter att fläta näver.  Andra svenska landskap med stark näverslöjdstradition är Dalarna, Västmanland, Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen och Jämtland, samt norra Norrland. Det ser helt enkelt ut som slöjdandet sker och har skett där björk gett tillgång till näver.

I Sibirien och andra delar av Ryssland används näver flitigt.
I Kanada har First Nations i århundraden tillverkat kanoter i näver, vilket imponerade stort på den engelska och franska militären.
Den stora exportmarknaden idag för svensk näver, är Japan, som också har en inhemsk tradition.
Samtidigt som näverslöjd kan verka mycket värmländskt, eller svenskt, eller nordiskt, så är det en global företeelse. Över hela jorden har människor förstått att ta vara på nävers egenskaper.

Nävertorget i Karlstad

Försäljningen av näver från Finnskogen i Karlstad, var stor nog att ge namn åt ett torg. Från Fryksdalen fraktades buntade och i press lagda näverflak med båt till Karlstad för försäljning vid Fryksdalstorget – i folkmun kallat ”Nävertorget”. Man sålde även bruksföremål av näver.

På sjätte dagen av sin resa i Värmland, tisdagen den 17:e juli 1821, kommer Carl Axel Gottlund till Karlstad. Han söker upp Fryksdalstorget, vid älvkanten.

 

Jag träffade idag en hop andra finnar, som voro från Gräsmarks socken, de voro över ett tiotal män, käringar och flickor tillsammans. De talade alla utmärkt finska. De hade näver till salu, stora oändliga lass, vilka de lämnat på Fryksdalstorget, där lågo de och levde; om nätterna lågo de på sina näverlass, så att ingen skulle kunna stjäla det, om dagarna höll en eller två alltid vakt om det.

Carl Axel Gottlund

På 1880-talet förbjöd skogsbolagen nävertäkt i sina skogar. Därefter sjönk försäljningen. Också sticktakens intåg gjorde att efterfrågan på näver till tak minskade.

Länge var näver det material man använde för att tillverka de föremål man behövde i hushållet och i jordbruket. När Sverige industrialiserades och viktiga varor i vardagen massproducerades kunde det dock bli socialt viktigt att man visade att man kunde köpa saker tillverkade i fabrik. Ändå behöll nävern länge en stark ställning i Finnskogen.