Museiföreningens styrelse

Kontaktperson


Inga-Lill Fjällsby, vice ordförande, tel 070 313 44 37, varmlands.museiforening@varmlandsmuseum.se

Ordförande


Kenneth Johansson, landshövding i Värmland

Ordinarie ledamöter


Lars Lingsell, Karlstad, skattmästare
Inga-Lill Fjällsby, Karlstad, vice ordförande *)
Svetlana Pivanova Lund, Skattkärr *)
Lars Olsson, Karlstad *)
Inger Jonsson, Karlstad
Ingrid Sörlin, Sunne
Margareta Wallin Wictorin, Sunne
Jacob Harnesk, Karlstad
Gunvor Sand Edwall, Karlstad
Birgitta Virén, Karlstad

Suppleanter


Anna Dahlén, Karlstad
Jenny Moström, Karlstad
Peter Olausson, Värmlands Nysäter
Bengt Schüllerqvist, Karlstad
Victoria Svanberg, Karlstad

Adjungerad ledamot: Länsmuseichef Åsa Hallén

*) Även ledamot i Värmlands Museums styrelse