Museiföreningens styrelse

Kontaktperson

Inga-Lill Fjällsby, vice ordförande, tel 070 313 44 37, varmlands.museiforening@varmlandsmuseum.se

Ordförande

Landshövding Georg Andrén

Ordinarie ledamöter

Inga-Lill Fjällsby, Karlstad, vice ordförande *
Lars Lingsell, Karlstad, skattmästare
Jakob Harnesk, Karlstad
Svetlana Pimenova Lundh, Skattkärr *
Lars Olsson, Karlstad *
Jan Löfgren, Forshaga
Ingrid Sörlin, Sunne
Margareta Wallin Wictorin, Sunne
Lennart Lefverström, Karlstad
Maria Lindquist, Deje

Suppleanter

Milla Collin, Karlstad
Magnus Ekdahl, Deje
Johan Lundgren, Karlstad
Peter Olausson, Värmlands Nysäter

Adjungerad ledamot

Museichef Åsa Hallén *

* Även ordinarie ledamot i Stiftelsen Värmlands Museum