Museiföreningens styrelse 2022–2023

Kontaktperson

Inga-Lill Fjällsby*, vice ordförande, tel 070 313 44 37, varmlands.museiforening@varmlandsmuseum.se

Ordförande

Georg Andrén

Kassör

Lars Lingsell **

Övriga ledamöter:

Jakob Harnesk
Svetlana Pimenova Lundh *
Lars Olsson *
Margareta Wallin Wiktorin
Maria Lindqvist
Peter Franke **
Ingrid Sörlin **
Lennart Lefverström
Åsa Hallén (adjungerad)

Suppleanter:

Peter Olausson
Lena Gynnemo
Kersti Theander
Johan Lundgren
Annica Tollén

* ordinarie ledamöter i Värmlands Museums styrelse 2023-2026
** ersättare i Värmlands Museums styrelse 2023-2026