Museiföreningens styrelse

Kontaktperson


Inga-Lill Fjällsby, vice ordförande, tel 070 313 44 37, varmlands.museiforening@varmlandsmuseum.se

Ordförande


Vakant

Ordinarie ledamöter


Lars Lingsell, Karlstad, skattmästare
Inga-Lill Fjällsby, Karlstad, vice ordförande *)
Svetlana Pivanova Lund, Skattkärr *)
Lars Olsson, Karlstad *)
Bengt Schüllerqvist
Ingrid Sörlin, Sunne
Margareta Wallin Wictorin, Sunne
Jacob Harnesk, Karlstad
Gunvor Sand Edwall, Karlstad
Birgitta Virén, Karlstad

Suppleanter


Charlotte Holmberg
Jenny Moström
Peter Olausson
Maria Lindquist
Viktoria Svanberg

Adjungerad ledamot: Museichef Åsa Hallén*

*Även ordinarie ledamot i Stiftelsen Värmlands Museum