Museiföreningens styrelse

Kontaktperson

Inga-Lill Fjällsby, vice ordförande, tel 070 313 44 37, varmlands.museiforening@varmlandsmuseum.se

Ordförande

Landshövding Georg Andrén

Ordinarie ledamöter

Inga-Lill Fjällsby, Karlstad, vice ordförande *
Lars Lingsell, Karlstad , skattmästare
Jakob Harnesk, Karlstad
Svetlana Pimenova Lundh, Skattkärr *
Lars Olsson, Karlstad *
Margareta Wallin Wictorin, Sunne
Maria Lindquist, Deje
Ingrid Sörlin, Sunne
Bengt Schüllerqvist, Karlstad
Lennart Lefverström,Karlstad

Suppleanter

Peter Olausson, Värmlands Nysäter
Victoria Svanberg, Karlstad
Jan Löfgren, Forshaga
Ulrika Malmsten, Hammarö

Adjungerad ledamot

Museichef Åsa Hallén*

*Även ordinarie ledamot i Stiftelsen Värmlands Museum