Aktuella program och medlemsbrev

2021

Vi avvaktar med planering för museiträffar och återupptar detta när möjlighet ges att genomföra dem, utifrån rådande läge med Covid-19.

Vid arrangemang krävs ingen föranmälan. Du får gärna ta med dig dina vänner! Din vän betalar ett ordinarie museibesök, 100:- och har samma kväll tillgång till pågående utställningar. Museiföreningens medlemmar har vid våra program 10 % rabatt på allt i museibutiken mot uppvisande av medlemskort.

Medlemsbrev

December 2020

Bäste Museivän!

Tack för att du stödjer muséet med ditt medlemskap i Värmlands Museiförening!

När du får detta brev är vi snart vid slutet av detta mycket annorlunda år, ett år som för många inneburit stora försakelser. För vår förening har det bland annat inneburit inställda eller uppskjutna möten och arrangemang och ett museum med stängt eller begränsat öppethållande.

Ett par museiträffar hann vi med i våras innan pandemin slog till; Henrik Arnstad höll ett föredrag om demokrati och nya medier och Bengt Schüllerqvist om häxprocesser i Värmland.

Det framskjutna årsmötet genomfördes den 2 september och med stor glädje kunde vi då hälsa vår landshövding Georg Andrén välkommen som ny ordförande. Hans första uppdrag som ordförande blev att dela ut årets stipendium ur Värmlands Musei Vänners fond ”till en ung lovande konstnär”, Charlotta Hammar, bördig från Årjäng. Hela den nya styrelsen finns presenterad på https://varmlandsmuseum.se/varmlands-museiforening/

I september visades Skärgårdsmuseet på Hammarö och i oktober berättade Fiffi Myrström om kvinnor vid fotografiets och filmens genomslag.

Tyvärr blev det ingen fysisk Bokfestival i år. Det brukar annars vara ett trevligt tillfälle för oss i styrelsen att få träffa våra medlemmar.

Ditt stöd till föreningen är viktigt! Som medlem kanske du känner att du inte riktigt fått valuta för ditt medlemskap i år. Det kan vi förstås bara beklaga!  Styrelsen har därför beslutat att tillfälligt sänka årsavgiften för 2021 med 50 kr för enskild och 100 kr för familjemedlem. Dessutom ger Värmlands Museum dig två fribiljetter som gåva. Dessa får du i samband med att du hämtar ditt årskort i museets reception.

Något som ändå blir som vanligt i år är utgivningen av årsboken. Vi hoppas att du får stor glädje av En Värmländsk litteraturhistoria, del 1, som du får i detta utskick. Andra delen kommer som årsbok nästa år.

Med tanke på den osäkerhet som för närvarande råder bifogar vi inte något program för våren. Så snart läget förbättras kommer vi att göra utskick via mail och annonsera via museets hemsida. Håll i och håll ut!

Till sist en påminnelse…

Glöm inte att meddela förändringar av adress eller e-post. Du kan göra det till Susanne Alexandersson, 054 701918 eller via mejl susanne.alexandersson@varmlandsmuseum.se

Tack för i år och varmt välkomna till nästa års aktiviteter!

Styrelsen

Årsmöte

Protokoll årsmöte Värmlands Museiförening 2020