Sök medel ur fonderna

Museiföreningen delar ut fondmedel för att främja studier och forskning om Värmlands kultur och historia, liksom stipendier för att stödja unga värmländska konstnärer/konsthantverkare.

Här kan du ladda ner information om
Stiftelser förvaltade av Värmlands Museiförening (pdf)

2020

För 2020 är endast stipendium ur Stiftelsen Värmlands Musei Vänner öppen för extern ansökan. Stipendiet delas ut vartannat år ”till unga lovande konstnärer och konsthantverkare i Värmland. Värmländska konstnärer och konsthantverkare under utbildning på annan ort skall ses som verksamma i Värmland”.

Stipendium för konstnär eller konsthantverkare (nedladdningsbar pdf)
Verksam i eller uppvuxen i Värmland

Ansökan sändes till nedanstående adress:

Värmlands Museiförening
Värmlands Museum
Box 335
651 08 Karlstad