Forskningsmedel att söka

Museiföreningen delar ut fondmedel för att främja studier och forskning om Värmlands kultur och historia, liksom stipendier för att stödja unga värmländska konstnärer/konsthantverkare.

Här kan du ladda ner information om
Stiftelser förvaltade av Värmlands Museiförening (pdf)

Styrelsen har beslutat tilldela Värmlands Museum medel från föreningens fonder under åren 2017, 2018 och 2019 för museets framställning av nya basutställningar. Annons för senare ansökan publiceras oktober 2019 i lokalpressen samt på denna sida. Beslut om fördelning av tillgängliga medel kommer att fattas under senare delen av februari 2020.

För ansökan kan man ladda ner en blankett:
Sök medel ur fonderna – ansökningsblankett

Ansökan sändes då till nedanstående adress:
Värmlands Museiförening
Värmlands Museum
Box 335
651 08 Karlstad

 


Värmlands Museiförening
utlyser härmed stipendium ur
Stiftelsen Värmlands Musei Vänner

STIPENDIUM FÖR KONSTNÄR/KONSTHANTVERKAE

verksam i eller uppvuxen i Värmland

I styrelseprotokoll av 2002-04-17 sägs ”med utgångspunkt från gåvobrev från 1965 och den praxis som utvecklats under åren konstaterar styrelsen att stipendiet, som utdelas vartannat år skall tilldelas unga lovande konstnärer och konsthantverkare i Värmland. Värmländska konstnärer och konsthantverkare under utbildning på annan ort skall ses som verksamma i Värmland.”

Stipendiet som är på 25 000 kr, avses att utdelas i samband med föreningens årsmöte i maj 2018.

Ansökan inges senast den 12 februari 2018 till:
Värmlands Museiförening
Värmlands Museum
Box 335
651 08 Karlstad

Karlstad 8 januari 2018

För styrelsen

Emelie Nilsson
vice ordförande

Upplysningar lämnas av:
Emelie Nilsson, tel. bost. 054-56 85 95 eller 070- 56 57 58 1