Forskningsmedel att söka

Museiföreningen delar ut fondmedel för att främja studier och forskning om Värmlands kultur och historia, liksom stipendier för att stödja unga värmländska konstnärer/konsthantverkare.

Här kan du ladda ner information om
Stiftelser förvaltade av Värmlands Museiförening (pdf)

Styrelsen har beslutat tilldela Värmlands Museum medel från föreningens fonder under åren 2017, 2018 och 2019 för museets framställning av nya basutställningar. Annons för senare ansökan publiceras oktober 2019 i lokalpressen samt på denna sida. Beslut om fördelning av tillgängliga medel kommer att fattas under senare delen av februari 2020.

För ansökan kan man ladda ner en blankett:
Sök medel ur fonderna – ansökningsblankett

Ansökan sändes då till nedanstående adress:
Värmlands Museiförening
Värmlands Museum
Box 335
651 08 Karlstad