Sigrid Sandström


Sigrid Sandström söker på ett lekfullt sätt ständigt nya uttryck för kunskap genom konstens processer. Hon arbetar med slumpprocesser och avtryck som en metod för att låta materian själv bana en egen väg, okänd för det kognitiva. På detta vis bjuder Sandström medvetet in ovetskapen som ett aktivt element i bildskapandet. Genom att avgränsa vissa partier och att släppa loss slumpen inom vissa ramar arbetar Sandström oscillerande, mellan kontroll och frispel. Verken andas dynamisk kraft och vild hastighet. Trots detta kraftspel finns en saklig grund närvarande, behärskad och samlad.

Utan titel
akryl på duk
193 x 152 cm. 2015

Sandström intresserar sig för skillnader i ordval som att
”titta”, ”se” eller ”betrakta”. Det finns olika slags skeenden och olika slags kunskaper. Att “se” handlar om en självmedveten aktivitet. Sandström refererar till ordet “projicera”, den latinska betydelsen, proicere – betyder att ”kasta fram”. Det kan innebära att man projicerar ett inre tillstånd, en önskan eller en omedveten känsla.

I antologin Ignorance Between Knowing and Not Knowing har Sandström tillsammans med Gavin Morrison undersökt just okunskapen som metod för både konstnärliga processer och från betraktarperspektiv.


Sigrid Sandström (f. 1970, Stockholm), arbetar som professor vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Hon studerade vid Cooper Union School of Art i New York, Academie Minerva i Groningen i Nederländerna (magisterexamen 1997), Skowhegan School of Painting and Sculpture (2000) och fick sin masterexamen från Yale University år 2001. Hon har ställt ut flitigt sedan dess, bland annat med soloutställningar i New York, Los Angeles, Houston och Sverige. Sigrid Sandström bor och verkar i Stockholm.


Sigrid Sandström constantly and playfully searches for new expressions of knowledge through artistic processes. She works with chance processes and imprints as a method for letting matter find its own way, unknown to the reasoning mind. In this way, Sandström deliberately lets ignorance become an active element in the creation of the image. By delimiting certain parts and letting loose chance within certain limits, Sandström oscillates between control and free play. The works have an air of dynamics and wild speed. Despite this play of forces, there is a factual foundation present, controlled and collected. Sandström is interested in differences between words like “look”, “see” and “view”. There are different kinds of processes and different kinds of knowledge. To “see” is a conscious activity. Sandström refers to the word “project”; its Latin meaning,
proicere, means to “throw forth”. It can mean that you project an inner state, a desire or an unconscious feeling.
In the anthology Ignorance Between Knowing and Not Knowing, Sandström and Gavin Morrison have worked together to study ignorance as a method both for artistic processes and from a viewer’s perspective. Sigrid Sandström was born in 1970 in Stockholm, Sweden and is currently Professor of Fine Arts at the Royal Institute of Art, Stockholm. She studied at Cooper Union School of Art, Academie Minerva, Groningen, The Netherlands (BFA 1997), attended Skowhegan School of Painting and Sculpture (2000) and received an MFA in Painting from Yale University in 2001. She has exhibited widely since then, with solo exhibitions in New York, Los Angeles, Houston and Sweden. Sigrid Sandström lives and works in Stockholm, Sweden.