Nina Roos


Nina Roos gestaltar synliga och osynliga skikt i rummet. Det handlar om den inre verklighetens bilder. Valet av några begränsade nyanser, de subtila förskjutningarna och ovanliga perspektivskiften. Tillsammans förvandlar de rummet omkring oss, vi ser kända ting med nya ögon. Det handlar om en mångskiktad, skarp tanke som förvandlas till materiella lager. Nina Roos öppnar en dörr till något som visar att gränsen mellan verklighet och fiktion är porös. Tanken har ingen gräns, den kan fortsätta ut i de oändliga. I verket Rummet och tanken känner vi igen oss i ett tredimensionellt rum med hörn, väggar och golv. Samtidigt penetrerar en vass och exakt projektil rummet som en reell tanke.

Rummet och tanken.
Olja på duk
240 x 200 cm. 2015

Roos arbetar ofta i serier med en tydlig tematik. I utställningens målningar är det mötet mellan det rumsliga och det fiktiva. Oklarheterna skapar ingen oro, det försätter oss snarare i ett tillstånd av stillhet. Samtidigt andas dessa målningar en spänning av laddad framtid, en tid som ligger före nuet, men
i en behärskning. Det är kanske möjligheter som ännu inte är aktualiserade.


Roos har ställt ut över hela världen, men särskilt i de nordiska länderna. Dessutom har hon arbetat som professor vid Finlands Konstakademi, där hon tidigare även tagit examen (1988). Roos har vunnit flertalet priser, bland annat Pro Finlandia-medaljen 2007 och Prins Eugen-medaljen 2009. Hon vann förstapriset vid Carnegie Art Award 2004 och andrapriset 1998. Roos är representerad i ett flertal betydande samlingar i de nordiska länderna, så som på Moderna Museet, Malmö konstmuseum och samtidskonstmuseet Kiasma. Nina Roos bor och verkar i Helsingfors.


 

Nina Roos creates visible and invisible layers in the room. It is about images of inner reality. The choice of a few limited shades, the subtle shifts and unusual changes in perspective. Together they transform the room around us, we see familiar things with new eyes. It is a multi-layered, penetrating thought that turns into material layers. Roos opens a door to something that shows that the boundary between reality and fiction is porous. The thought is boundless, it can proceed into the infinite. In the work The Room and the Thought, we recognise ourselves in a three-di-mensional room with corners, walls and a floor. At the same time, a sharp and precise projectile penetrates the room like a substantial thought Roos often works in series with a clear theme. The theme in the paintings in this exhibition is the encounter between the spatial and the fictional. The uncertainties do not create worries, rather, it puts us in a state of tranquillity. At the same time, these paintings have a tense air of charged future, a time before the present, but controlled. They are perhaps opportunities that have not yet been realised. Roos’s works have been exhibited in shows around the world, particularly
in the Nordic countries. In addition, she has served as a professor at Finland’s Academy of Fine Arts, from which she herself graduated (1988). Roos has received several awards, including the Pro Finlandia Medal in
2007 and the Prince Eugen Medal in 2009. She placed first in the Carnegie Art Award in 2004 and second in 1998. Roos’s works are in a number of important collections in the Nordic countries, such as the Moderna Museet in Stockholm, Malmö Art Museum and the Museum of Contemporary Art Kiasma. Nina Roos lives and works in Helsinki, Finland.