Från flyktingmottagande till samhällsdeltagande

Under 2016 pågick ett integrationsprojekt i Långban som utforskade kulturmiljö som resurs för hållbar samhällsutveckling. Nyanlända i Filipstads kommun erbjöds praktik inom markvård och byggnadsvård i Långban gruv- och kulturby. Projektets syften var framförallt kompetensutveckling och validering av tidigare yrkeserfarenheter, samt integration med kulturmiljön i centrum och utgångspunkt för samtal om det svenska samhället och kulturella möten. Genom projektet utvecklades också Långban som besöksmål och mötesplats mellan olika kulturer.

Projektet drevs i samarbete mellan Riksantikvarieämbetet, Värmlands Museum och Filipstads kommun, som en del av Gruvuppdraget från regeringen.

Metodhandbok (pdf)

Redovisning av projektet:

Riksantikvarieämbetets höstmöte på Nalen 10 november 2016 
Slutrapportering Gruvuppdraget, Färgfabriken 1 februari 2017