Aktuellt

Riksantikvarien besökte Långbans gruv- och kulturby


2016-09-08

I onsdags besökte riksantikvarie Lars Amréus och Riksantikvarieämbetets insynsråd Långbans gruv- och kulturby. Det är det kombinerade integrations- och kulturmiljövårdsprojekt som bedrivs i Långban som dragit till sig besökarnas intresse.

I Långban bedriver Värmlands Museum och Filipstads kommun efter initiativ från Riksantikvarieämbetet ett projekt där nyanlända utbildas i och arbetar med kulturmiljövård och besöksmålsutveckling. Syftet är att stärka integrationen samtidigt som viktigt kulturmiljöarbete utförs.

Projektet går helt i linje med den Vision för kulturmiljöarbetet 2030 som Riksantikvarieämbetet presenterade i maj, där den bärande tanken är att: ”år 2030 ska alla uppleva att de kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige.”

– Vi är alla jämlikar inför det förflutna. Det arbete som åstadkoms i Långban innebär en gemensam källa till stolthet och ger nyanlända en reell möjlighet att på ett personligt plan knyta an till en plats kopplad till det nya landets kulturhistoria, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Projektet i Långban avslutas under hösten och ska mynna ut i en metod för hur liknande arbete kan genomföras på andra håll i landet.

Filipstad kan bli föregångsort

Värmlands Folkblad, 2016-09-08