Konservering

I Värmland finns en mängd unika målningar, interiörer, möbler och andra kulturföremål i så väl privata hem som i offentliga miljöer. En konservators uppgift är att förebygga nedbrytning och åldrande hos ett föremål och se till att det kan bevaras så oförändrat som möjligt. Effekten av en skada ska minimeras såväl estetiskt som funktionellt men utan att lägga till eller dölja tidigare ingrepp.

Föremål och miljöer slits och åldras både av användning och av ljus, temperatur och luftkvalitet. Flagnar färgen i den vackra takmålningen, har förgyllningen släppt på spegelramen, har du en tavla som är smutsig eller gått sönder? Exempel på konservering och förebyggande arbete är ytrengöring, fästning av ytskikt, stabilisering av strukturmaterial och mögelsanering. För att skapa ett bra helhetsintryck behöver man ibland retuschera skador.

Rådgivning & tjänster

Museets konservator Cecilia Skoglund har lång och gedigen erfarenhet av olika föremål material och metoder, och arbetar utifrån ECCO:s (European Confederation of Conservators-Restories) riktlinjer, och i enlighet med kulturmiljölagen. Konservatorn är ordinarie medlem i Nordiska Konservatorsförbundet och samarbetar med andra konservatorer inom ett brett nätverk. Arbeten som inte är platsbundna sker i konservatorsateljén på Värmlands Museum i Karlstad.

Konservering och restaurering

Värmlands Museum åtar oss stora och små uppdrag inom konservering och restaurering – allt från enstaka konstverk eller föremål till hela interiörer. Våra kunder är såväl privatpersoner som företag och offentliga verksamheter. Vi erbjuder ett flertal olika konservatorstjänster som bl.a. konservering/restaurering och rengöring av målningar på duk och pannå, interiört måleri och tapeter samt av bemålade, fanerade och förgyllda möbler och träföremål. Vid större skador utförs även rekonstruktioner av arkitekturbundet måleri. Möbelkonservering omfattar bl.a. flätning av stolsitsar av rotting, sjögräs, snöre m.m. Vi utför även förgyllningsarbeten av t.ex. tavel- och spegelramar, möbler och interiöra detaljer.

Inventering och åtgärdsprogram

För Svenska Kyrkan, kommuner och landsting och andra offentliga aktörer som förvaltar miljöer, inventarier och konstsamlingar kan vi vara ett stöd i arbetet med planering och prioritering av åtgärdsbehoven. Konservatorn genomför en inventering och förundersökning som kan leda till ett åtgärdsprogram med beskrivning över vad som behöver åtgärdas och varför samt hur arbetet ska utföra eller en vård- och underhållsplan för att förebygga större skador och problem. En förundersökning kan innehålla beskrivning av befintliga ytor, undersökning och beskrivning av tidigare ytskikt, materialanalyser och tester av metod och material men även referenser till historiska källor och arkiv. Resultatet utgör grunden till ett åtgärdsprogram.

Åtgärdsprogrammet är ett viktigt underlag vid prioritering och planering av konserveringsinsatser på både kort och lång sikt. För Svenska kyrkan är dokumentet nödvändigt vid ansökan om tillstånd hos länsstyrelsen och ekonomiskt bidrag hos stiftet. Även andra verksamheter och privatpersoner behöver dokumentet för att kunna söka tillstånd och bidrag från länsstyrelsen till insatser på föremål och interiörer som är utpekade som bevaransvärda. Ett detaljerat åtgärdsprogram med arbetsbeskrivningar kan också komma till god användning i förfrågningsunderlaget vid ett eventuellt anbudsförfarande.

Utbildning och rådgivning

Anlita oss gärna för kurser och utbildningsdagar om skadeförebyggande vård och förvaring samt hantering av bemålade föremål och miljöer. Vi vänder oss till exempel till personal i kyrkor och andra verksamheter som hanterar konst och inventarier i offentliga miljöer

Vi erbjuder naturligtvis kostnadsfri rådgivning till både privatpersoner och verksamheter kring frågor som har med bevarande och hantering av konst, föremål och interiörer att göra.

Kontakt

Vid frågor kan du kontakta museets konservator, Cecilia Skoglund.

Referensexempel