Gatukonst i Finnskogen ska locka till nya berättelser

”Vad är Finnskogen för dig?” –  det är frågan som i projektet Skogsliv ställer till allmänheten. Som inspiration för att svara på den frågan anlägger konstnären Julia Riordan ett konstverk på den gamla skolgården vid Torsby Finnskogscentrum i Lekvattnet.

På plats eller digitalt uppmanas allmänheten sedan att dela med sig av sin relation till Finnskogen.

”Syftet med Skogsliv är att vi under projekttiden ska samla in, bevara och förmedla nya berättelser om Finnskogens natur och kulturhistoria. Julias gatukonst blir en del i bevarandet av berättelserna”, säger Lisa Carlsson som är projektledare vid Klarälvdalens folkhögskola.

Konstverket kommer bli nästan 60 m2 stort och täcka en del av asfalten på den gamla skolgården som fortfarande finns kvar utanför Finnskogscentrum.

”Uppdraget var att utifrån min konstform tolka finnskogen och skapa en ny berättelse via en markmålning utanför Finnskogscentrum. Ett väldigt spännande uppdrag för mig som konstnär från Värmland att få lära känna och inspireras av en sådan betydelsefull plats”, säger Julia Riordan.

”Vi gillar tanken på kontrasterna som ett sådant här konstverk skapar. Inte bara rent visuellt här mitt ute i skogen, utan förhoppningsvis även i folks medvetande under lång tid framöver. Vi hoppas att många tar chansen och delar med sig av sina egna berättelser från Finnskogen”, säger Daniel Olsson, besöksmålsutvecklare på Värmlands Museum.

Bidragen som samlas in kommer att bevaras och användas för att förmedla nya bilder och berättelser om Finnskogen. Till exempel är dessa berättelser väldigt intressanta för det arbete som görs för att placera Finnskogen på UNESCOs lista över världsarv. Insamlingen pågår under hösten 2021 och konstverket kommer att kunna beskådas fram till det att snön lägger sig över Lekvattnet.

Läs mer om insamlingen och om hur du kan bidra.

Läs mer om projektet Skogsliv