Fre 20 aug, kl 11:00 - Fre 31 dec

Bidra med dina berättelser om finnskogen

”Vad är Finnskogen för dig?” –  det är frågan som i projektet Skogsliv ställer till allmänheten. Som inspiration för att svara på den frågan anlägger konstnären Julia Riordan en 60 kvadratmeter stor gatumålning som täcker en stor del av asfalten på den gamla skolgården utanför Torsby Finnskogscentrum.

På plats eller digitalt uppmanas allmänheten sedan att dela med sig av sin relation till Finnskogen. Bidragen som samlas in kommer att bevaras och användas för att förmedla nya bilder och berättelser om Finnskogen. Till exempel är dessa berättelser väldigt intressanta för det arbete som görs för att placera Finnskogen på UNESCOs lista över världsarv. Konstverket kommer sedan att kunna beskådas fram till det att snön lägger sig över Lekvattnet.

Dela med dig av din berättelse

Vad är Finnskogen för dig?

Finnskogen har sedan länge varit ett levande område vilket betyder att det är människorna som har levt här och de som har betraktat och dokumenterat platsen har bidragit till de historier som idag utgör vår bild av Finnskogen. Men vad är Finnskogen idag? Är den det den ”alltid” har varit? Har de gamla förutsättningarna skapat nya möjligheter och nya berättelser? Vi vill med hjälp av ditt bidrag hjälpa till att bygga på den berättelse-bank som ligger till grund för det arbete som pågår med att göra Finnskogen till ett UNESCO Världsarv.

Vi vill ha din historia!

På Torsby Finnskogscentrum i Lekvattnet har konstnären Julia Riordans delat med sig av sin tolkning av Finnskogen genom en stor markmålning utanför museet. Vi vill genom den inspirera dig att dela med dig av dina berättelser, bilder och relation till platsen. Julia Riordan börjar anlägga konstverket under vecka 33 och efter det kommer det att kunna beskådas på platsen.

Så kan du bidra

Du kan bidra genom att dela med dig av historier, minnen, bilder, sånger etc. Du kan ha bott här i hela ditt liv eller kommit i kontakt med Finnskogen för första gången idag. Inget är i sammanhanget ointressant!

Till exempel: ”Min första kontakt med Finnskogen….” ”Jag kommer ihåg när…..” ”Min syn på Finnskogen idag…” Eller måla en bild med ord; Vad är Finnskogen för dig?

Länk till formuläret där du kan lämna din berättelse