Skogsliv

Värmlands Museum deltar i det treåriga projektet Skogsliv, som är en del i arbetet med att göra Finnskogen till världsarv.

Syftet med projektet är att under projekttiden samla in och bevara och förmedla nya berättelser om Finnskogens natur och kulturhistoria, med särskild vikt på kvinnors liv och erfarenhet kring hållbara levnadssätt. Tanken är att projektet även ska skapa förutsättningar för ökad företagsamhet, hållbar tillväxt i den lokala besöksnäringen, samt stärka självkänslan i Finnskogsområdet.

Klarälvdalens folkhögskola är projektägare och har fått projektstöd från Europeiska Landsbygdsfonden och medel från Leader genom växtlust Värmland för att genomföra projektet Skogsliv. Projektet arrangeras i en bred samverkan mellan Värmlands museum, Finnskogscentrum, Studiefrämjandet, Karlstads universitet, Torsby och Sunne kommun, Finngårdar, andra offentliga resurser, konstnärer, hantverkare, berättare och ideell sektor.

Läs mer om projektet på Klarälvdalens folkhögskola.