Värmlands Museum besöker Molkom och Väse

Sedan 2011 har Värmlands Museum varje år besökt en eller ett par av de värmländska kommunerna. Syftet är att lära sig mer om platserna, dess historia och nutid, samt att dela med sig av den kunskap som museet har byggt upp genom åren.

”Denna gång är det Karlstads kommun som står på agendan och vi riktar blickarna mot de två orterna Molkom och Väse”, säger Susanne Olsson, verksamhetschef Kulturarv, Värmlands Museum.

I Molkom kommer vandringsutställningen Det rinner oss ur händerna, visas på Åsbacka servicehem. Utställningen belyser hur EU:s vattendirektiv och utrivningen av dammar just nu förändrar landskapet och utplånar flera kulturmiljöer i Värmland med närhet till vatten. Molkom är en av de orter med reglerade vattendrag som kommer att påverkas.

Torsdag den 20 oktober kl 18 hålls föreläsningen Hur blir en tätort till? – tema Molkom på Nyeds hembygdsgård. Arkeologer och bebyggelseantikvarier från Värmlands Museum blickar bakåt i historien och bjuder in till samtal kring en tätorts tillkomst. Föreläsningen är gratis och öppen för alla. Ingen föranmälan krävs. Motsvarande föreläsning hålls på Väse hembygdsgård den 27 oktober kl 18, då med tema Väse förstås.

På Väse bibliotek visas historiska bilder från Värmlands Museums fotosamling. Bland annat bilder från Väse som togs i slutet av 1950-talet av Nils Möller som en del i ett stort fotoprojekt – Subtopia, vilket handlade om hur små orter i mitten av förra seklet omvandlades i snabb takt.

”Om någon känner till mer om innehållet i bilderna, så får de gärna höra av sig till oss, via mail eller sociala medier, eller genom att kommentera bilderna direkt på digitaltmuseum.se där museets fotosamling finns. Här kommer även nya artiklar om Väse och Molkom att publiceras under de två veckorna”, säger Susanne Olsson.

Utöver allt detta arrangeras flertalet möten mellan museet och kommunen, hembygdsföreningar och bildgrupper, för samtal om aktuella bebyggelse- och kulturmiljöfrågor, bildarkivering och föremålssamlingar generellt. Museets pedagoger kommer att besöka skolor i Väse och Molkom och låta eleverna ta reda på mer om fotografier i museets samling bland mycket annat.

För att ta del av mer av det som sker, följ museets digitala kanaler på Instagram, Facebook och varmlandsmuseum.se.

Music for the Eyes – Musik & film i ny konsertserie

Under våren 2023 presenteras ett ambitiöst program på museet med film och musik, i samarbete med föreningen Music for the Eyes. Välkommen till sju livekonserter med ambitionen att ge den värmländska publiken nya upplevelser både i form av ljud och bild.

Läs mer och boka biljetter