c/o Karlstad

I år är det dags för det 16:e och sista kommunbesöket inom ramen för Värmlands Museum c/o (care of). Mellan 17 oktober och 30 oktober finns museet på plats i Molkom och i Väse.

Sedan 2011 har Värmlands Museum varje år besökt en eller ett par av de värmländska kommunerna. Syftet är att lära sig mer om platserna, dess historia och nutid, samt att dela med sig av den kunskap som museet har byggt upp genom åren.

Molkom

Det rinner oss ur händerna

Utställning om hur EU:s vattendirektiv påverkar de värmländska kulturmiljöer och hur olika myndighetsdirektiv står emot varandra.

Visas på Åsbacka servicehem 17 till 30 oktober. Fri entré.

Hur blir en tätort till? – tema Molkom

Föreläsning där vi blickar bakåt i historien och diskuterar kring en tätorts tillkomst och varför Molkom finns just här. Arkeolog Hans Olsson och bebyggelseantikvarie Lena Thor från Värmlands Museum berättar och leder diskussionen. Alla är välkomna! Ingen anmälan krävs.

Tid: Torsdag 20 oktober kl 18
Plats: Nyeds hembygdsgård

Fröken Onödig i Molkom

Radhusen vid Stationsgatan i Molkom i slutet av 1950-talet. I bakgrunden syns tegelhuset som bland annat har inrymt bibliotek, polisstation och bank. Foto: Nils Möller

Väse

Bilder från Väse

En utställning med historiska bilder från Värmlands Museums arkiv.

Visas på Väse bibliotek 17 till 30 oktober. Fri entré.

Hur blir en tätort till? – tema Väse

Föreläsning där vi blickar bakåt i historien och diskuterar kring en tätorts tillkomst och varför Väse finns just här. Arkeolog Hans Olsson och bebyggelseantikvarie Monica Björklund från Värmlands Museum berättar och leder diskussionen. Alla är välkomna! Ingen anmälan krävs.

Tid: Torsdag 27 oktober kl 18
Plats: Väse hembygdsgård

Väse slutet på 1950-talet. Foto: Nils Möller

Artiklar på DigitaltMuseum

Under perioden kommer artiklar om Väse och Molkom att publiceras på Digitalt Museum. Vi länkar till dem på den här webbsidan och via våra digitala kanaler.

Molkom: Barbara von Geymüller på Östanås 
Väse: Medeltida spår från Arnön i Väse

 

Revolution på Vänerslätten!

https://youtu.be/WOseQ6oDkPI

Interiört måleri

Känner du till var det finns interiört måleri i trakten? Kontakta oss gärna!

Skolaktiviteter

Museets pedagoger kommer under de två veckorna att besöka skolor i Väse och Molkom och låta eleverna ta reda på mer om fotografier i museets samling.

För att ta del av mer av det som sker…

Följ oss i våra digitala kanaler!

Facebook
Instagram
Digitalt Museum

Maila museet@varmlandsmuseum.se eller kontakta oss via sociala medier.