Sommarens stora konsthändelse

Space – Lost and Found är Kristina Janssons första stora separatutställning på hemmaplan, efter en rad år utomlands och ett par år som Sveriges enda professor i måleri, vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. I sommar återvänder hon till Värmland och ställer för första gången ut sina storskaliga verk på Värmlands Museum.

Kristina Jansson har sedan sitt genombrott i början av 2000-talet varit upptagen av vad bildskapande i ett så traditionellt medium som måleri egentligen betyder i vår tid. En tid då vi är omgivna av fotografiska och digitala bilder i vardagen hela tiden, i våra telefoner, på skärmar, i stadsrummet där vi rör oss. En målning ter sig i och med detta alltmer som särställd och egen i sin position.

– Värmlands Museum är stolta över att presentera denna stora utställning som har växt fram i nära dialog med konstnären, med fokus på just rumsligheter. I den visas verk från de senaste femton åren, en stor del är nya och har aldrig tidigare visats publikt, säger Karin Åberg Waern, utställningschef Värmlands Museum.

Kristina Jansson bilder är mångtydiga och utforskar ständigt gränsen mellan den verklighet som vi har framför oss och den som vi inte befinner oss i fysiskt. Den utforskande hållningen hämtar motiv från fiktion eller från massproducerad bild som tillhör vårt gemensamma populärkulturella flöde. Det som Kristina Jansson kallar ”en slags visuell jetstream”. De rör existentiella och filosofiska frågor, utmanar våra uppfattningar och får oss att se nytt.

Det är komplicerade kompositioner, gärna i stort format och uppbyggda av många olika skikt, många lager av färg, olja på duk. Det är ett rikt måleri som kommer till liv med färgen – tillsammans med själva materialet oavsett om det är påfört tunt eller pastost. Ibland är målningarna gjorda som par eller som speglingar av varandra där små förskjutningar och förändringar gör att de spelar vårt minne ett spratt. Såg jag inte just denna bild alldeles nyss?

Läs mer om utställningen Space – Lost and Found. Öppnar på Värmlands Museum i Karlstad den 4 juni!