Skolvisningar i länet

Värmlands Museum driver verksamhet vid fem besöksmål i Värmland där vi gärna tar emot skolklasser och håller visningar och workshops.