Skapande skola

Skapande skola är ett statsbidrag från Kulturrådet för att underlätta att konst och kultur integreras i grundskolan. På så vis får elever större möjligheter till eget skapande genom möten med professionella kulturaktörer och kulturverksamheter.

Bidraget stärker elevernas tillgång till kulturens alla uttrycksformer. Genom skolans huvudman eller förvaltning går det att söka medel för att arbeta med kultur och skapande verksamhet i skolundervisningen.

Kulturrådets hemsida kan du läsa mer.

Vad erbjuder Värmlands Museum inom ramen för Skapande skola?

Vi har flera skolprogram som innehåller skapande verksamhet och samtliga visningar utgår ifrån målen i grundskolans läroplan. Nedan hittar du några förslag på vad du kan använda Kulturrådets bidrag Skapande skola till på Värmlands Museum.

Hör av dig om du har funderingar eller egna idéer till samarbete!

Åk 1-3

Åk 4-6

Åk 7-9