Konsekvenser av teknikval

Åk 7–9 och gymnasiet   Visning + workshop – 90 min

Idag släpper genomsnittssvensken ut ca tio ton växthusgaser per år.  Av dessa tio ton kommer sju från hushållens konsumtion av varor och tjänster. För att nå klimatmålen måste vi ner till ett ton växthusgaser per person och år – det är vad Framtidslabbet handlar om! Ni inhämtar kunskap i Framtidslabbet genom att laborera på de olika stationerna och tillsammans i klassen beslutar ni hur jordens befolkning ska leva för att klara klimatmålen.

I Skaparverkstan tittar vi närmare på historiska energiomvandlingar med praktisk laboration och eleverna konstruerar gruppvis solcellsbilar som med hjälp av en stark lampa ska ta sig fram över bordet.

Pris: 800 kr | Max 25 elever.

Boka här