Boda kyrka redo för nästa epok


2016-11-02

Boda kyrka i Högboda har under hösten genomgått en total restaurering. Konservatorer från Värmlands Museum har varit på plats i nära två månader för att leda och genomföra arbetet med att rengöra och konservera kyrkans fasta inventarier. Vilket har varit ett av de mest omfattande konservatorsuppdragen för museet på senare år.

Altarsatsen i Boda kyrka har åtgärdats för att hålla i många år framöver. Foto: Cecilia Skoglund

"Kyrkan är restaurerad efter principen hållbart, varsamt och med reversibla material. Resultatet är en ljusare interiör som lyfter fram de fina detaljerna. På så vis bevaras kyrkans riktigt gamla atmosfär i sitt nuvarande skick."

Cecilia Skoglund, konservator

Nästa vecka hålls slutbesiktning och Cecilia Skoglund, konservator på Värmlands Museum putsar den här veckan på detaljerna. Arbetet med konservering har berört kyrkans alla fasta inventarier såsom altarsats, predikstol, altarring, läktarbarriär och bänkgavlar. Alla väggar och tak inne i kyrkan har rengjorts och åtgärdats in i minsta detalj, och innertaket har målats om för att hålla i många år framöver. Måleriarbetena är utförda av Renässans måleri AB, Råda.

Boda Kyrka är en stenkyrka med kalkade väggar från sent år 1674, men all inredning kommer från tidigt 1700-tal.