Boda kyrka redo för nästa epok

Boda kyrka i Högboda genomgick under hösten 2016 en total restaurering. Konservatorer från Värmlands Museum var på plats i nära två månader för att leda och genomföra arbetet med att rengöra och konservera kyrkans fasta inventarier, vilket var ett av de mest omfattande konservatorsuppdragen för museet på senare år.

”Kyrkan är restaurerad efter principen hållbart, varsamt och med reversibla material. Resultatet är en ljusare interiör som lyfter fram de fina detaljerna. På så vis bevaras kyrkans riktigt gamla atmosfär i sitt nuvarande skick.”

Cecilia Skoglund, konservator

Arbetet med konservering har berört kyrkans alla fasta inventarier såsom altarsats, predikstol, altarring, läktarbarriär och bänkgavlar. Alla väggar och tak inne i kyrkan har rengjorts och åtgärdats in i minsta detalj, och innertaket har målats om för att hålla i många år framöver. Måleriarbetena är utförda av Renässans måleri AB, Råda.

Boda Kyrka är en stenkyrka med kalkade väggar från sent år 1674, men all inredning kommer från tidigt 1700-tal.