Hammarö skärgård

På uppdrag av Hammarö kommun har Värmlands Museum gjort en kulturhistorisk inventering av Hammarö skärgård. Detta som ett led i kommunens arbete med att ta fram ett nytt kulturmiljöprogram och tydliggöra sitt engagemang kring Vänerns maritima kulturarv.

Uppdraget innefattade en beskrivning av kommunens maritima historia, fältarbete och redogörelse över de fynd som påträffats, samt att ge förslag på hur kulturmiljöerna kan tillgängliggöras, lyftas fram och vårdas. Den nya kunskapen som redovisas i en rapport, kring Hammarö kommuns kulturmiljöer ska användas i dialogen med kommuninvånarna och ingå som en del av det nya kulturmiljöprogrammet.

Läs hela rapporten:
Kulturhistorisk inventering av Hammarö skärgård

Sensommar vid Milholmarna.