Hemlighuset

Dasset är en av von Echstedtska gårdens förnämsta sevärdheter. Dörren in till huset är gråmålad och marmorerad efter bevarade färgrester med pilastrar som påminner om dörrarna till ett tempel. Och kanske är det precis vad vi stiger in i, ett kroppens tempel?

Sätter man sig på fjölen och låter blicken stiga mot takets lanternin så blir man inbjuden både till att se på och delta i en delikat situation. Bengt von Echstedt sitter här avporträtterad tillsammans med sin första fru Christina Catharina förnöjt rökande pipa. Assessor Echstedt går också att känna igen från porträttet i Fruns rum där han ser ut att bära samma kläder. Vid sidan om paret står två betjänter beredda med, förmodligen, linnelappar eftersom papper var en lyxvara.

Bänken har plats för fem personer som tillsammans med två barn kunde sitta här en stund i glad gemenskap. Huset har fått ny brädfodring och har ett så kallad pyramidtak klätt med skiffer. Taket är identiskt med lusthusets på andra sidan och fönstren är av rokokotyp med beslag lika manbyggnadens.