Värmländsk kulturskatt säkrad för framtiden

785 inspelningar av värmländsk musik finns på magnetband i Värmlands Museums musikarkiv. Nu digitaliseras de och materialet finns fritt tillgängligt via digitaltmuseum.se

På Värmlands Museum finns ett fantastiskt musikarkiv med sin grund i ”Folkmusikprojektet” som initierades 1975. Under knappt 10 år reste engagerade folkmusiker, bland andra Leif och Inger Stinnerbom, runt i Värmland på sin fritid för att samtala med och spela in spelemän och traditionsbärare. Projektet resulterade i en tjänst som musikantikvarie vid Värmlands Museum. Musikantikvarietjänsten innebar ett strukturerat uppsökande arbete, inspelningar, insamling och dokumentationer. Så småningom kunde ett musikarkiv skapas för att förvalta materialet på museet. Musikantikvarierna genomförde programverksamhet och deltog genom åren även i flera olika forskningsprojekt inom musik och dans, med såväl nationella som nordiska samarbeten.

De ovärderliga banden med inspelat material i Värmlands Museums musikarkiv har nu åtskilliga år på nacken och riskerar att vittra sönder. I klartext innebär det att musiken raderas och så småningom kommer hela materialet att vara borta. Sedan 2021 pågår ett digitaliseringsarbete så att inspelningarna kan räddas för framtiden och göras tillgängliga för musiker, forskare, musikpedagoger och andra som arbetar med eller är intresserade av värmländsk musik. Arbetet genomförs tillsammans med Folkmusikens hus i Rättvik och Svenskt visarkiv vid Musikverket i Stockholm, med finansiellt stöd av bland annat Swedbank genom Sparbanksstiftelsen Alfa. De digitala ljudfilerna registreras och görs kontinuerligt tillgängliga via digitaltmuseum.se där Värmlands Museum publicerar väsentliga delar av samlingarna.

Behovet av digitalisering av museers samlingar är enormt. Värmlands Museum arbetar aktivt med att publicera mer och mer av samlingarna på nätet, men det är ett omfattande arbete som kommer att ta lång tid.

– Digitaliseringen av musikarkivet är ett stort steg på vägen att göra museets samlingar tillgängliga och användbara för fler. Vi hoppas materialet ska användas flitigt och bidra med kunskap och glädje för många, säger Susanne Olsson, verksamhetschef Kulturarv på Värmlands Museum med ansvar för museets samlingar.