Museet på plats i Sunne


Vecka 43 besöker Värmlands Museum Sunne med delar av verksamheten. Museets expertis inom historia, förhistoria och bebyggelse vill lära sig mer om trakten samt träffa sunneborna för att samla in och berätta om ny kunskap kring vårt län.

Under veckan visas utställningar i biblioteket och flertalet möten arrangeras med såväl kommunen, hembygdsföreningar som med flera skolklasser. Museets antikvarier tar med Plan och projektavdelningen i kommunen på promenad genom centrala delarna av Sunne för samtal om aktuella bebyggelse- och kulturmiljöfrågor. Museets fotograf dokumenterar vardagsliv i Värmland genom att följa ett par personer som lever i Sunne, under såväl arbete som fritid. Fotografier som sedan sparas av museet för framtiden. Under veckan arrangeras även flera föreläsningar och visning av interiört måleri i privatbostäder i Boberg. Se hela programmet nedan!

Vill ha Sunnebornas hjälp!

På Instagram och Facebook pågår sedan ett par veckor tillbaka en insamling av bilder på hus i Sunne. Vilket är ditt favorithus eller din favoritplats i Sunne? Lägg upp en bild och tagga med #husisunne och #varmlandsmuseum

Känner du till var det finns interiört måleri i Sunnetrakten? Hör gärna av dig till oss! museet@varmlandsmuseum.se

 

Program


Biblioteket i Sunne

tisdag 24 oktober kl 18.00


Var har människor bosatt sig i mellersta Fryksdalen genom historien?

Arkeolog Hans Olsson berättar om bebyggelsemönster i mellersta Fryksdalen från forntid till år 1900.

Introduktion till museets samlingar
Arkivarie Linda Höglund visar hur du själv kan söka i Värmlands Museums samlingar genom Digitalt Museum och tipsar om fler källor för lokalhistorisk forskning.

onsdag 25 okt kl 10.30


Sagostund med arkeologen

Arkeolog Ellinor Larsson läser saga med koppling till förhistoria och berättar om vad en arkeolog gör.

Passar för barn i förskoleålder med förälder eller förskolepersonal.

onsdag 25 oktober kl 18.00


Dödens ö i Fryken
Arkeolog Hans Olsson berättar om förhistoriska gravar och avrättningsplatser på Malön.

Fråga arkeologen

Efter föredraget finns möjlighet att ställa frågor till museets arkeologer Hans Olsson och Ellinor Larsson om fornlämningar och föremål.

måndag 30 okt kl 16.00 (obs, vecka 44)


Visning av takmålningar i Boberg

Konservator Cecilia Skoglund visar interiöra målerier i privatbostäder i Boberg.

Obs, begränsat antal platser! Föranmälan görs senast 29 oktober till anmalan@varmlandsmuseum.se

 

Utställningar


Biblioteket i Sunne

Historiska bilder från Sunne
Ett urval ur museets historiska bildarkiv.

Värmländska hem
Sigrid Kjellins akvareller av bruksföremål och interiör från Sunnetrakten.

Av eller på?
– Hattar, mössor och hucklen
För bara ett par generationer sedan var huvudbonaden en viktig del av både kvinnors och mäns klädedräkt. Utan den var man inte riktigt klädd. Ännu längre tillbaka i tiden hade huvudbonader en än djupare betydelse. Vissa huvudbonader signalerade status eller identitet och kunde inte utan vidare bäras av vem som helst. I vår tid diskuteras frågan om kvinnor rätt att bära eller slippa bära slöja. Keps eller inte inomhus vållar stundtals heta känslor.

 

Samtidsdokumentation


Värmländskt vardagsliv
Museets fotograf dokumenterar vardagsliv i Värmland genom att följa någon eller några personer som lever i Sunne kommun under såväl arbete som fritid. Fotografier som sedan sparas av museet för framtiden.