AKTUELLT

Värmland har blivit 1000 år äldre

2016-04-28

I oktober utförde Värmlands Museums arkeologer en utgrävning för en ny väg inom det så kallade Lövenstrandsområdet i Kil. I dagarna kom provsvar från C-14 laboratoriet i Uppsala. En av de utgrävda lämningarna visade sig vara den hittills äldsta lämningen konstruerad av människor som påträffats i Värmland. Den anläggning, en grävd grop, är mellan 10 200 och 9600 år gammal, vilket gör den omkring 1000 år äldre än den hittills äldsta kända lämningen. För 10 000 sedan låg platsen på en mindre ö i Vänern som då var mycket större än idag och sträckte sig ända upp till Östmark i en långsmal vik. Övriga lämningar på platsen visade sig vara betydligt yngre, endast mellan 1300 och 2500 år gamla.