Välkommen till Mineralriket!

Filipstads Bergslag vill bli Svensk Geopark

Med projektnamnet Mineralriket satsar flera aktörer i Filipstads kommun, för att Filipstads Bergslag ska få klassas som Svensk Geopark. En flera år lång process går nu in i en ny fas, tack vare beviljade projektmedel från LEADER.

Geopark är en internationell samverkansmodell med UNESCO-status som syftar till att förmedla och utveckla geologin och geoturismen i ett område. Som ett steg på vägen till UNESCO-status går det att ansöka om att få bli Svensk Geopark. Filipstads Bergslag är känt som det mineralrikaste området i världen och aktörerna som står bakom ansökan är Filipstads kommun, Bergsskolan, Naturhistoriska Riksmuseet, Värmlands Museum och flera ideella föreningar. Arbetet med Mineralriket Geopark innebär bland annat att visa upp Filipstads Bergslag för besökare, men även att arbeta med utvecklingsprojekt som riktar sig mot såväl skolan som olika forskare.

Platsens geologiska värden är världsunika, vilket vi ur flera perspektiv hoppas kunna belysa i projektet. Inte bara som ett lokalt och regionalt besöksmål, utan även för breddad attraktion av kompetens, innovation och utveckling av området. Projektmedlen från LEADER ger Filipstads kommun och våra samverkanspartners utökade möjligheter att sätta denna unika plats på kartan.

Hannes Fellsman, kommundirektör i Filipstads kommun.

Intresset för geologi och geoturism har ökat de senaste åren. Filipstad skulle bli den 4:e geoparken i Sverige om allt går som det ska. Långban ligger 1:a på topp 100-listan över världens mineralrikaste platser, enligt mindat.org, som är en typ av Wikipedia för mineral. På samma lista finns även Harstigen (Persberg) och Jakobsberg (Nordmark) med, som enda platserna i Skandinavien. Projektet sträcker sig till 2025 och det slutgiltiga målet är att lämna in en ansökan till SGU, Sveriges Geologiska Undersökning om att få bli Svensk Geopark.

Innan ansökan till SGU lämnas in ska det finnas ny naturvägledning i området, nya aktiviteter för besökare och skolan, samt en verksamhetsplan som ska föra geoparken framåt.

Daniel Olsson, besöksmålsutvecklare på Värmlands Museum.

I Sverige finns idag tre geoparker. Läs mer om dem här:

Platåbergens Geopark
Siljans Geopark
Geopark Indalsälven