Hela sju olika orkidéarter finns i reservatet. På bilden syns brudsporre men här växer även tvåblad, guckusko, purpurknipprot, grönkulla, jungfru Marie nycklar och nattviol

Tibergs udde


Hugo Viktor Tiberg var disponent från 1875-1913. Han var väldigt naturvetenskapligt intresserad och här inne i Tibergsmuseét finns hans mineralsamling som han fick flera pris för. Naturreservatet som ligger precis här bredvid, Tibergs Udde, har fått sitt namn efter honom.

Reservatets mjukt formade och svagt kuperade blomsterängarna är karakteristiska för området. Mellan ängarna ligger sten- och blockrika kullar med gles träd- och buskvegetation. I reservatets östra del finns ett par gamla fiskdammar som inramas av lummig lövskog. Längst i norr sticker en udde ut i Hyttsjön, som kom till under produktionsperioden 1910-1925 då man körde ut skarn (stenrester efter gruvbrytningen) i sjön.

Hela sju olika orkidéarter finns i reservatet; tvåblad, guckusko, brudsporre, purpurknipprot, grönkulla, jungfru Marie nycklar och nattviol. Utöver orkidéer finns bland annat jungfrulin, ängsklocka, gullviva, underviol och fältgentiana med flera för länet ovanliga arter.

Hugo Viktor Tiberg var disponent från 1875-1913. Hans mineralsamling kan visas bokade grupper.