Aktuellt

Torsby Finnskogscentrum inviger ny möteslokal

2015-11-14

Lördagen 14 november invigs den nya möteslokalen vid Torsby Finnskogscentrum, vilket innebär ännu bättre möjligheter att ta emot stora grupper och skolklasser än tidigare. Det är den andra etappen i förvandlingen av den tidigare skolan i Lekvattnet till ett attraktivt besöksmål. Vid invigningen uppträder en ensemble från Västanå Teater med scener ur Lomjansguten.

Möteslokalen kommer att vara ommöblerbar och fullt utrustad med ljud, ljus, filmduk, hörslinga, projektor och hög fysisk tillgänglighet. Många kommer resande i större grupper och sedan tidigare har det funnits bra lokaler i en häftig miljö men man har saknat en riktigt bra möteslokal för de större grupperna.

– Den nya lokalen kommer också att komma bygden väl till gagn genom att hembygdsföreningen och andra föreningar kommer kunna låna den vid behov, säger Kersti Berggren verksamhetsledare Torsby Finnskogscentrum.

Möjligheten att levandegöra det skogsfinska kulturarvet genom pedagogiska program tillsammans med skolorna, seminarier och intressanta föreläsningar ökar i och med den nya moderna möteslokalen i Torsby Finnskogscentrum som bland annat möjliggjort genom medel från Boverket.

 

Mobila guider

Upptäck Värmland genom mobila guider till kulturhistoriska platser i landskapet.

Läs mer