Aktuellt

Från samhällets botten på väg mot medelklassen


2016-01-21

För en lyckas med integrationen av nyanlända behöver vi skapa förutsättningar för människor att integrera sig själva. Upprättande av nya stadsmiljöer som uppmuntrar till eget företagande, sociala kontakter och som ger människor makten över sina egna liv. Möjliggör vi för människor att själva ta ansvar för sin framtid, kommer de att göra det, menar kanadensiske journalisten och författaren Doug Saunders som torsdag 21 januari föreläste på Värmlands Museum.

Tvärtemot vad vi i Sverige och många länder tycks tro hjälps människor av att få bo tillsammans med andra från samma kultur med samma språk vilket påskyndar deras möjligheter att integreras.

Tittar man blint på statistik om områden där nyanlända först hamnar, s.k. ”arrival cities” eller vad vi i Sverige kallar invandrartäta förorter, kan man lätt tro att problemen kvarstår år efter år, men faktum är att många flyttar vidare och befinner sig i dessa problemtyngda områden under en relativt kort period, på väg från ett läge till ett annat.

Saunders har bl.a. givit ut böckerna Arrival City och Myten om den muslimska flodvågen, och har nyligen avslutat ett arbete för Världsbanken där han tittat på vilka faktorer som gör att integrationen verkligen fungerar. Han ser de stora utmaningar Sverige står inför med de rekordstora flyktingströmmarna som anlänt den senaste tiden. Men framförallt inger Saunders hopp med sin syn på hur integrationen kan ges bättre förutsättningar.

– Migration är inget nytt fenomen, men det påverkar oss i större utsträckning idag än tidigare. Företeelsen är definitivt här för att stanna och vi måste tillsammans finna nya lösningar för att utvecklingen ska gå åt rätt håll, säger länsmuseichef Åsa Hallén om varför Värmlands Museum har tagit Doug Saunders till Sverige.

Saunders framhäver också museerna och bibliotekens viktiga roll i integrationsprocessen som öppen mötesplats och arena för samtal om stora frågor, samt den fria tillgången till kunskap, böcker och uppkoppling mot omvärlden.

Värmlands Museum visar t.o.m. 22 februari 2016 tre utställningar på temat migration: Where Do We Migrate To?, Jerusalem – En sann saga och På Flykt.

Länsmuseichef Åsa Hallén, Ulrika Francke vd Tyréns, Tove Lifvendahl politisk chefredaktör Svenska Dagbladet tillsammans med Doug Saunders under efterföljande panelsamtal.

Relaterat material