Sveriges tredje mest besökta länsmuseum


Färsk statistik från Riksförbundets Sveriges museers visar att landets museer slog nytt besöksrekord 2016 och att Värmland har det tredje mest välbesökta länsmuseet i Sverige. Precis som förra året toppas statistiken av Gotlands museum följt av Bohuslän. Värmlands Museum hade med von Echstedtska gården, Torsby Finnskogscentrum och Långban gruv- och kulturby, 227 397 besökare under 2016 – vilket är en ökning med 8 procent jämfört med förra året.

 

Pokémonjägare utanför Värmlands Museum sommaren 2016.

En fantastisk besökssommar med Dennis Hopper, den populära barnutställningen Inger och Lasse Sandbergs sagovärld, ny lekpark och många skolklasser. Detta kombinerat med Mikael Persbrandt, Lars Lerin och Pokémonboomen kompenserade det besökstapp som museet räknat med på grund av rivningen av de gamla basutställningarna från 1998, samt beslutet om att placera verksamheten vid Dyvelstens Flottningsmuseum i malpåse. Men tappet uteblev alltså och istället ökade antalet besökare med 8 procent.

”Det är glädjande att se att den nationella trenden med ökande antal museibesök gäller även här i Värmland. Bra väder, attraktiva utställningar och ett mer komplett utbud på Sandgrund tror vi har spelat in. Nu ser vi fram emot ett spännande 2017 när arbetet med ombyggnaden av museet och nya basutställningarna verkligen kan ta fart”, säger länsmuseichef Åsa Hallén.

"Landets museer slog nytt besöksrekord"

Pressmeddelande från Riksförbundet Sveriges Museer 2017-01-12